Przekroczenie granicy rosyjskiej
A.Setkowicz
My Pierwsza Brygada Kossaka
Pomnik Niepodległości Polski w Paczółtowicach
fot. A.Sienieńska
Urząd Miejski w Krzeszowicach
Polski: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul.Grunwaldzka 4. Date April 2010 Source Own work Author Beemwej
Przekroczenie granicy rosyjskiej
A.Setkowicz
My Pierwsza Brygada Kossaka
Pomnik Niepodległości Polski w Paczółtowicach
fot. A.Sienieńska
Urząd Miejski w Krzeszowicach
Polski: Urząd Miejski w Krzeszowicach, ul.Grunwaldzka 4. Date April 2010 Source Own work Author Beemwej