Cytadela w Warszawie, X Pawilon
Fotografia z albumu: „Księga Pamiątkowa byłych uczestników walk o niepodległość pod sztandarem PPS Frakcji Rewolucyjnej”, Warszawa 1933. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nr inw. MWP 48267/322
Cela Józefa Piłsudskiego w Cytadeli w Warszawie
Fotografia z albumu: „Księga Pamiątkowa byłych uczestników walk o niepodległość pod sztandarem PPS Frakcji Rewolucyjnej”, Warszawa 1933. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nr inw. MWP48267/324
Cytadela Warszawska
Cytadela Warszawska
Cytadela Warszawska - tabliczka
Cytadela w Warszawie, X Pawilon
Fotografia z albumu: „Księga Pamiątkowa byłych uczestników walk o niepodległość pod sztandarem PPS Frakcji Rewolucyjnej”, Warszawa 1933. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nr inw. MWP 48267/322
Cela Józefa Piłsudskiego w Cytadeli w Warszawie
Fotografia z albumu: „Księga Pamiątkowa byłych uczestników walk o niepodległość pod sztandarem PPS Frakcji Rewolucyjnej”, Warszawa 1933. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie nr inw. MWP48267/324
Cytadela Warszawska
Cytadela Warszawska
Cytadela Warszawska - tabliczka