Wilno
Józef Piłsudski na defiladzie w Wilnie - 21.04.1933
Wilno
Józef Piłsudski na defiladzie w Wilnie - 21.04.1933