Gmach Sejmu w latach 30-tych
Gmach Sejmu od strony ul. Wiejskiej
Opis Polski: Gmach Sejmu od strony ul. Wiejskiej Data lata 30. XX wieku Źródło E. Borecka, Portret Warszawy lat międzywojennych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974, s. 151 Autor Henryk Poddębski
Nocne posiedzenie Sejmu w 1931 r.
Polski: Nocne posiedzenie Sejmu w 26/27 stycznia 1931 roku, na którym poruszano sprawę Brześcia. Ogólny widok sali posiedzeń podczas przemówienia posła Stanisława Duboisa Data 1931 Źródło http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/27421/9bc16a6c24167ad7ab34620c4cd5eef5/ Autor unknown (Kurier Ilustrowany archive)
Budynek Sejmu
Gmach Sejmu w latach 30-tych
Gmach Sejmu od strony ul. Wiejskiej
Opis Polski: Gmach Sejmu od strony ul. Wiejskiej Data lata 30. XX wieku Źródło E. Borecka, Portret Warszawy lat międzywojennych, Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1974, s. 151 Autor Henryk Poddębski
Nocne posiedzenie Sejmu w 1931 r.
Polski: Nocne posiedzenie Sejmu w 26/27 stycznia 1931 roku, na którym poruszano sprawę Brześcia. Ogólny widok sali posiedzeń podczas przemówienia posła Stanisława Duboisa Data 1931 Źródło http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/27421/9bc16a6c24167ad7ab34620c4cd5eef5/ Autor unknown (Kurier Ilustrowany archive)
Budynek Sejmu