37a
Zamach majowy 1926
Zamach_majowy_3 (domena publiczna) Polski: Zbieranie broni i amunicji pozostawionej przez wojska rządowe przed Belwederem (ówczesnej rezydencji prezydenta RP) opanowanym przez wojska Józefa Piłsudskiego podczas zamachu majowego w 1926 r. Date 1926 Source Światowid, 21 maja 1926 (Nr 21) Author Unknownwikidata:Q4233718
Wizyta księcia rumuńskiego Mikołaja w Polsce
Wizyta księcia rumuńskiego Mikołaja w Polsce, Belweder 20-21 sierpnia 1931 r. fotografia; wym. 11,9 x 16,2 cm Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr ks. fot. MWP F.3462/3 Fotografia grupowa, w pierwszym rzędzie od lewej: gen. Tadeusz Kasprzycki, nn., Józef Piłsudski, książę Mikołaj, gen. Felicjan Sławoj Składkowski, kmdr Jerzy Świrski.
Józef Piłsudski podejmuje Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Francji
Józef Piłsudski podejmuje Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Francji – Louisa Barthou, Warszawa-Belweder 22-23 kwietnia 1934 r. fotografia (kopia z negatywu MWP 12027/4 A*); wym. 18 x 21 cm Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr ew. MWP A.66000/35 Na fotografii, od lewej: ambasador Francji – Jules Laroche, Józef Piłsudski, minister Francji Louis Barthou, minister spraw zagranicznych Józef Beck, wiceminister Jan Szembek
Marszałek Józef Piłsudski z księciem Mikołajem
Marszałek Józef Piłsudski z księciem Mikołajem; Belweder, 20-21 sierpień 1931 r. Reprodukcja fotografii nr 109 z: Wacław Sieroszewski, „Świat w obrazach”, Warszawa 1932. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego
37f
37a
Zamach majowy 1926
Zamach_majowy_3 (domena publiczna) Polski: Zbieranie broni i amunicji pozostawionej przez wojska rządowe przed Belwederem (ówczesnej rezydencji prezydenta RP) opanowanym przez wojska Józefa Piłsudskiego podczas zamachu majowego w 1926 r. Date 1926 Source Światowid, 21 maja 1926 (Nr 21) Author Unknownwikidata:Q4233718
Wizyta księcia rumuńskiego Mikołaja w Polsce
Wizyta księcia rumuńskiego Mikołaja w Polsce, Belweder 20-21 sierpnia 1931 r. fotografia; wym. 11,9 x 16,2 cm Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr ks. fot. MWP F.3462/3 Fotografia grupowa, w pierwszym rzędzie od lewej: gen. Tadeusz Kasprzycki, nn., Józef Piłsudski, książę Mikołaj, gen. Felicjan Sławoj Składkowski, kmdr Jerzy Świrski.
Józef Piłsudski podejmuje Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Francji
Józef Piłsudski podejmuje Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Francji – Louisa Barthou, Warszawa-Belweder 22-23 kwietnia 1934 r. fotografia (kopia z negatywu MWP 12027/4 A*); wym. 18 x 21 cm Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, nr ew. MWP A.66000/35 Na fotografii, od lewej: ambasador Francji – Jules Laroche, Józef Piłsudski, minister Francji Louis Barthou, minister spraw zagranicznych Józef Beck, wiceminister Jan Szembek
Marszałek Józef Piłsudski z księciem Mikołajem
Marszałek Józef Piłsudski z księciem Mikołajem; Belweder, 20-21 sierpień 1931 r. Reprodukcja fotografii nr 109 z: Wacław Sieroszewski, „Świat w obrazach”, Warszawa 1932. Zbiory Muzeum Wojska Polskiego
37f