ulica Białobrzeska 44
Pamiątkowa tablica na budynku szkoły
ulica Białobrzeska 44
Pamiątkowa tablica na budynku szkoły